Στον λόφο του ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ανέβηκαν την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 είκοσι (20) μαθητές του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας μαζί με τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ΤΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟ, με αποστολή να καθαρίσουν το μονοπάτι που ξεκινάει από το ποτάμι κοντά στον «Αριστοτέλη» και φθάνει στο ΦΟΟΦ, περισυλλέγοντας όλα τα σκουπίδια.

 Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών της Α' τάξης στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας / project με θέμα: οι φίλοι μου ζούν στο facebook: σχέσεις και γλώσσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπαφίτη Άννα

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας, που εκπονήθηκε κατά το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους 2011-2012 ήταν να διερευνήσουν οι μαθητές/-τριες της Α΄Λυκείου τις δυνατότητες, τα όρια και τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όσον αφορά στη δημιουργία φιλικών, ερωτικών, επαγγελματικών και γενικότερων κοινωνικών σχέσεων, καθώς και τις τυχόν επιδράσεις της διαδικτυακής κοινωνιολέκτου στην ελληνική γλώσσα.


Το θέμα επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης κοινωνιολογικής σημασίας που έχουν προσλάβει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξελίσσεται η ανάπτυξη νέων μορφών σχέσεων, μη αναμενόμενων μέχρι τις προηγούμενες δεκαετίες. Τα σημειωτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται κατά την επικοινωνία αυτής της μορφής παρουσιάζουν εξίσου μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, κυρίως ως προς το βαθμό επίδρασής τους στη νέα ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ακόμη για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η εγγύτητά του με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, δεδομένης της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο μαθητικό πληθυσμό.


Με τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία επιδιώξαμε εξάλλου να συνεισφέρουμε στη διδασκαλία του μαθήματος «Νέα ελληνική γλώσσα», δεδομένου ότι έχει σαφείς παραπομπές στην ενότητα «Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες», του βιβλίου «Έκφραση-έκθεση» - Α΄ Λυκείου.


Για την προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Δημοσκόπηση στον πληθυσμό των μαθητών των Λυκείου
  • Βιβλιογραφική διερεύνηση
  • Δημιουργία ομάδας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
  • Σχεδιασμός αφισών με θέμα τα μέσα κοιν. δικτύωσης
  • Παρακολούθηση σχετικής ταινίας
  • Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα που συνδέεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

{aridoc engine="google" width="550" height="450"}documents/myfbfriends.pptx{/aridoc}

Σελίδα 1 από 9

κατασκευή με το Joomla! template της L.THEME by Demetrios T. Papadopoulos