τεχνητό ρομποτικό μέλος - αντιγραφής κινήσεων

Εκτύπωση

Η απώλεια ενός άκρου μπορεί να είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία για ένα άτομο.
Τα προσθετικά άκρα μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση μερικών από τις λειτουργίες του ατόμου.
Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ ακριβά , δημιουργώντας ζήτηση για αποδοτικότερα και φθηνότερα προσθετικά μέλη.

 Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε έναν μικροεπεξεργαστή Arduino να σχεδιάσουμε ένα προσθετικό άκρο.
Η λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους.
Με χρήση γαντιού στο εναπομείναν άκρο, με φωνητικές εντολές ή με μυοηλεκτρικούς αισθητήρες στο εναπομείναν άκρο του χρήστη (καρπό κλπ).
Φυσικά τα υλικά κατασκευής μπορεί να διαφοροποιηθούν αφού για την έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε απλά ανακυκλώσιμα καθημερινά υλικά, μιας και στόχος μας είναι η μελέτη της λειτουργίας και τρόποι επίλυσης του προβλήματος και όχι η χρήση από κάποιον χρήστη.
Η χρησιμότητα ενός τεχνητού άκρου δεν περιορίζεται μόνο στο παράδειγμα, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωσης ρομπότ που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς για την εξουδετέρωση πχ επικίνδυνων υλικών.
Η κατασκευή μας σε πρώτη φάση αφορά ένα τεχνητό άκρο και συγκεκριμένα μια παλάμη, η οποία έχει τη δυνατότητα να κινείται / αντιγράφει την κίνηση των δακτύλων ενός χεριού μας, με τη βοήθεια ειδικού γαντιού που κατασκευάσαμε για τον σκοπό αυτό, με “αισθητήρες” κατασκευασμένους επίσης από την ομάδα μας.

τεκμηρίωση/υλοποίηση : artificial_hand2016-2017.pdf (sch.gr)

για την υλοποίηση των αισθητήρων κάμψης : αισθητήρας κάμψης από χαρτί diy (sch.gr)