Εκπαιδευτικοί σχ. έτους 2014-2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο πρόγραμμα  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, κατά το σχ. έτος 2014-2015 στο σχολείο μας απασχολούνται οι εξής εκπαιδευτικοί:

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα
1 ΖΟΥΡΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατασκευή με το Joomla! template της L.THEME by Demetrios T. Papadopoulos